20 กันยายน 2552

- ข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 4 สอบวันที่ 22 ก.ย. 2552 เวลา 09.00-10.30 น. เวลา 1 ชั่วโมง

คำสั่ง
1. ให้นักเรียนค้นหาความหมาย หน้าที่ ของคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ผ่านเครีอข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งบอกที่มา
2. ให้คัดลอกตอบ ไปที่ โปรแกรม Word และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
3. อย่าลืม พิมพ์ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ ด้วย เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
**********************************************
1. คอมพิวเตอร์คือ
2. Hardware
3. ระบบเครือข่าย
4. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ (ตอบชื่อเป็นภาษาไทย ห้ามตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
5. CPU

ตัวอย่าง
1. คอมพิวเตอร์คือ
ตอบ อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ในการพิมพ์ข้อความ อย่าลอกคำตอบครูน่ะ เดี๋ยวตกไม่รู้ด้วยเพราะบอกแล้วว่าเป็นเพียงตัวอย่าง 5555
ที่มา http://krokung.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น